Swimboost

Tijdens de vakantie de zwemvaardigheid opfrissen van kinderen (en eventueel ouders) die hun zwemdiploma's hebben gehaald, dat kan! Met de SWIMBOOST lessen kunnen kinderen en ouders op een leuke en actieve manier in een paar lessen hun skills weer even "bijspijkeren". Geen lang traject met veel techniek, maar een korte cursus waarbij het opfrissen van de zelfredzaamheid centraal staat. Het is leuk om kinderen enthousiast te maken om door te blijven zwemmen. Als iemand 2 x een SWIMBOOST les heeft gevolgd, dan wordt een certificaat uitgereikt. Als je aan de SWIMBOOST wil meedoen moet je in het bezit zijn van het A-diploma.
Reserveren voor de SWIMBOOST kan via de webshop.

Delen: